Werken met vrijwilligers in het programmeeronderwijs

In deze whitepaper vind je richtlijnen over het vinden en behouden van vrijwilligers voor het programmeeronderwijs.

In de bibliotheek zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van programmeeronderwijs. Sinds enige jaren zien we maakplaatsen ontstaan waar kinderen en jongeren een plek vinden waar ze aan hun digitale vaardigheden kunnen werken door te ontdekken en te experimenteren. Voor de organisatie en de begeleiding van maakplaatsen en programmeeronderwijs worden vrijwilligers ingezet.

De al aanwezige vrijwilligers van de bibliotheek, in bijvoorbeeld het taalhuis of andere bestaande programma’s, hebben vaak niet de benodigde competenties om met programmeeronderwijs aan de slag te gaan. Wie is de ideale vrijwilliger voor het programmeeronderwijs? Waar vind je de ideale vrijwilliger? En wat moet je doen om ze langer aan de bibliotheek verbonden te houden?

In deze whitepaper vind je richtlijnen over het vinden en behouden van vrijwilligers voor het programmeeronderwijs. Hiervoor hebben we acht bibliotheken geïnterviewd en zijn we op zoek gegaan naar best practices. Deze inzichten hebben we aangevuld met kaders vanuit de theorie.

Werken met vrijwilligers in het programmeeronderwijs
Probiblio 2019