Longread De bibliotheek als broedplaats voor Persoonlijke Ontwikkeling

Deze longread is vooral bedoeld voor mensen die in de Bibliotheek een taak vervullen bij het maken en invullen van programma’s voor de Bibliotheek. We focussen ons op een programmering die zelfredzame burgers helpt bij meningsvorming en verdere persoonlijke ontplooiing op thema’s.

In het Gelders Bibliotheek Netwerk zijn verschillende thema's van de landelijke innovatieagenda gezamenlijk uitgewerkt. Vanuit de programmalijn ‘Persoonlijke Ontwikkeling-Verdieping’ (2018-2019), één van de vier landelijke programma's, stellen wij onszelf de volgende centrale vraag: hoe maak je een toekomstgericht en betekenisvol programma voor Persoonlijke Ontwikkeling in de Bibliotheek?

Programma’s maken nieuwe stijl

Eris niet één antwoord op die vraag. Voordat we begonnen met het zoeken naar antwoorden, dompelden we ons onder in de inzichten uit het initieel onderwijs en de volwasseneneducatie. En we bekeken de verschuiving van de klassieke naar de maatschappelijke educatieve Bibliotheek en het beleid dat naar aanleiding daarvan wordt gemaakt.

Die huidige ontwikkelingen helpen om trends te vinden in het bredere landschap. Daarnaast helpen actuele inzichten op het gebied van leren & ontwikkelen ons bij het vinden van geschikte vormen voor programmeren. Er zijn verschillende methoden om te leren, zoals onderzoeken en samen op zoek gaan. Onze interesse is met name uitgegaan naar 'onderzoeken' en 'samen leren'. Zo ontdekten wij gaandeweg dat 'leren organiseren van de dialoog' misschien wel de belangrijkste richting is om naartoe te bewegen. Kortom, we bouwen aan een ‘broedplaats voor persoonlijke ontwikkeling’

Longread De bibliotheek als broedplaats voor Persoonlijke Ontwikkeling