Longread Community Librarians, de Nederlandse praktijk

In deze longread (geschreven door Frank Huysmans en Nadia Palliser) komen het gedachtegoed van Lankes en de Nederlandse bibliotheekpraktijk samen. Een aantal kernbegrippen van Lankes en hun oorsprong in het wetenschappelijke werk van anderen, worden toegelicht. En er wordt een kijkje in de keuken gegeven in het werk van een aantal Nederlandse community librarians. Op deze wijze wil deze longread meer discussie aansporen en daadkracht aanjagen in het actuele bibliotheekwerk van Nederland.

David Lankes blijft inspireren, bij een leven lang leren, bij het belang van het gesprek en bij het uitwisselen van kennis in een gemeenschap, gefaciliteerd door de bibliothecaris. Niet alleen zijn opzwepende oneliners zie je terug in het bibliotheekwerk vandaag, zijn visie op het bibliotheekwerk - geworteld in de lokale gemeenschap - wordt daadwerkelijk in de praktijk gebracht door Nederlandse community librarians in het veld. Zijn missie raakt aan datgene waar de bibliothecaris voor staat: het versterken van de gemeenschap door het organiseren van uitwisseling van kennis in die gemeenschap. Door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en gezamenlijk activiteiten te organiseren, kan kennis gecreëerd worden wat de samenleving sterker maakt.

Longread Community Librarians, de Nederlandse praktijk

Cubiss 2017