Accounts en aanbod op Bibliotheek Campus verdubbeld in zes weken tijd

Bibliotheekprofessionals en -vrijwilligers weten Bibliotheek Campus steeds beter te vinden. Het aantal accounts verdrievoudigde in de periode van 9 maart tot 23 april en steeg van 1.106 naar 3.114. Het aanbod op Bibliotheek Campus is in vier weken tijd verdubbeld.

Het aantal gratis online leeractiviteiten groeit snel om medewerkers en vrijwilligers in staat te stellen om vanaf de thuiswerkplek hun tijd zinvol te kunnen besteden. Het aanbod op Bibliotheek Campus is in vier weken tijd verdubbeld. Met name de online training 'Informatiepunt Digitale Overheid' is met 1.624 deelnemers favoriet. De e-learning 'Branche in beweging voor vrijwilligers' staat met 2.018 deelnemers stip op één. Aan de online training 'Publiekservice en educatieve maatschappelijke bibliotheek' deden inmiddels 640 bibliotheek-professionals mee.