Webinar meertaligheid: Werk aan een meertalige leescultuur thuis, in de kinderopvang en op school

Steeds meer kinderen groeien op met een andere thuistaal dan het Nederlands. Wat betekent dit voor de kinderopvang, het onderwijs en (de samenwerking met) de Bibliotheek? Hoe kan een meertalige leescultuur bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van deze kinderen? En hoe betrek je hier de ouders bij? In dit Webinar gaan we aan de hand van recente theoretische inzichten en praktijkervaringen in gesprek.
Datum:1 september 2022
Tijd:15.00 - 16.30 uur
Locatie:

Online streaming

Aantal deelnemers:max. 495

 

Programma

“Geef meertalige kinderen de ruimte hun thuistaal te gebruiken in het onderwijs. Doe er zelfs een beroep op.” 

Deze krachtige boodschap komt van Lidy Peters en hier schrijft zij over in haar boek Talen die de school in komen. Inmiddels krijgen vrijwel alle scholen en kinderopvangorganisaties te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wat betekent dit voor het onderwijs maar ook voor de samenwerking met de Bibliotheek? En hoe kunnen we inzetten op een meertalige leescultuur thuis, in de kinderopvang en op school?  

Gezien de belangstelling en vragen vanuit bibliotheken over meertaligheid in relatie tot de gezinsaanpak maar ook de algehele samenwerking met het primair onderwijs en de kinderopvang, organiseren Rijbrink en Probiblio samen het Webinar Meertaligheid.

Het Webinar biedt:

  • Bewustwording van de waarde van de thuistaal en het talent van meertaligheid
  • Een nieuwe kijk op ontluikende meertaligheid
  • Inzicht in het belang van samenwerking tussen kinderopvang/onderwijs, ouders en Bibliotheek als het gaat om meertaligheid en leesbevordering
  • Advies over hoe de thuistaal in het kader van leesbevordering te benutten als kans voor de professional
  • Praktijkvoorbeelden van bibliotheken en partners over bovenstaande

Aanvullende informatie

Dit Webinar is bedoeld voor Bibliotheekmedewerkers: (voor-)leesconsulenten, BoekStartcoaches, jeugdspecialisten, specialisten basisvaardigheden die te maken hebben met kinderen van 0-6 jaar, hun ouders en de betrokken professionals.

Het Webinar is ook bedoeld voor het netwerk van de Bibliotheek, namelijk de professionals die werken met kinderen van 0-6 jaar en te maken hebben met taalontwikkeling/leesbevordering zoals jeugdverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, voorleescoördinatoren, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers, leerkrachten onderbouw, taal- en leescoördinatoren, intern begeleiders.

Het Webinar is gratis en wordt bekostigd door het netwerk van Overijsselse bibliotheken, het Gelders Bibliotheeknetwerk, het netwerk van bibliotheken Zuid- en Noord-Holland en Rijnbrink en Probiblio.

Aanmelden

Er is online een beperkte beschikbaarheid en een voorrang voor deelnemers uit de organiserende 4 provincies.

Werk je in de provincies: Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland of Noord-Holland? Na aanmelding ontvang je de bevestiging en een week voorafgaand aan 1 september de deelnamelink.

Werk je buiten deze provincies? Je kunt je alleen aanmelden voor de terugkijklink die je uiterlijk 2 weken na 1 september ontvangt.

Iedereen die is aangemeld krijgt automatisch achteraf de terugkijklink!

Meld je voor 23 augustus aan.

 

 

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Evelien Wietsma, adviseur Rijnbrink
M: 06 22 55 29 38 | E: evelien.wietsma@rijnbrink.nl

Charlotte Lehmann, adviseur Probiblio
M: 06 22 71 45 79 | E: clehmann@probiblio.nl
 

Voor vragen over plaatsing, deelname en overige praktische vragen:
Saskia Endeman, medewerker Rijnbrink Campus
E: campus@rijnbrink.nl