Werken met digitale prentenboeken BoekStart in KOV (train-de-trainer)

Vind je het belangrijk om jonge kinderen in aanraking te brengen met goede digitale prentenboeken zodat zij hun woordenschat verhogen? Wil je pedagogisch medewerkers uitdagen om aan de slag te gaan met (digitale) prentenboeken? Tijdens de train-de-trainer leer je hoe je een goede training aan pedagogisch medewerkers kunt geven over werken met digitale prentenboeken op de groep. Bovendien leer je hoe jij de kinderopvangorganisatie kunt ondersteunen om het werken met digitale prentenboeken te implementeren in het beleid van de organisatie.

Data:

 

 

- Kick off | 14 februari 2023 | Online | 10.00 - 11.30 uur

- Trainingsdag | 21 maart 2023 | Utrecht | 10.00 - 16.00 uur

- Terugkombijeenkomst |12 september 2023 | Utrecht  |10.00 - 14.00 uur

Locatie:Utrecht | Seven
Aantal deelnemers:Maximaal 15 deelnemers

 

Voor wie?

Voor bibliotheekmedewerkers (lees/mediaconsulenten en BoekStartcoördinatoren) met kennis en ervaring op het gebied van de voorschoolse doelgroep en BoekStart, die BoekStart in de kinderopvang uitvoeren (zie functieprofiel leesconsulent BoekStart op boekstartpro.nl toolkit/Expertise).

Programma

Deze train-de-trainer maakt deel uit van de landelijke aanpak BoekStart van Kunst van Lezen. Het werken met digitale prentenboeken op de groep is een uitbreiding van het programma BoekStart in de kinderopvang. Het volgen van de training wordt sterk aangeraden om werken met digitale prentenboeken in de kinderopvang te stimuleren. 

In de train-de-trainer Werken met digitale prentenboeken op de BoekStartgroep staan kennis en vaardigheden centraal om:
-  de praktische toepasbaarheid van het werken met digitale prentenboeken over te brengen op pedagogisch medewerkers;
-  het werken met digitale prentenboeken te implementeren in het beleid van de kinderopvang.

De training bestaat uit drie sessies (online en offline).

  1. De training start met een online introductie (1,5 uur) waarbij we ingaan op de opzet van de training, de padlet en het huiswerk.
  2. Tijdens de live bijeenkomst (6 uur inclusief pauze) ga je actief aan de slag met de theorie en de aanpak richting de kinderopvang. Na deze bijeenkomst heb je voldoende handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met een kinderopvangorganisatie.
  3. De training wordt afgesloten met een live bijeenkomst om ervaringen te delen. Ook dan gaan we in op verankering van en voorbereiding op overdracht op andere pedagogisch medewerkers. 

Voor de lees/mediaconsulenten en BoekStartcoördinatoren van de bibliotheken die deze train-de-trainer hebben gevolgd is het trainingsmateriaal voor de pedagogisch medewerkers beschikbaar. Dit betreft geen standaard materiaal, maar een basis om de kinderopvang mee in te gaan. Het is belangrijk dat de training en begeleiding van de pedagogisch medewerkers door de trainer, met behulp van de tools uit de training, op maat wordt gemaakt, zodat de training goed aansluit op de behoefte van de desbetreffende kinderopvangorganisatie. Na afloop van de training heb je alle kennis, vaardigheden, werkvormen en materialen in handen om de training op maat aan pedagogisch medewerkers te geven.

Kennis

  • je kunt benoemen wat digitale prentenboeken geschikt maakt om de taalontwikkeling te bevorderen;
  • je kunt de meerwaarde van digitale prentenboeken duidelijk maken in combinatie met het fysieke boek;
  • je hebt kennis van verschillende soorten digi-boeken (collectie) en hun vindplaatsen, en weet de verschillende soorten op waarde te schatten.

Vaardigheden

  • je kunt pedagogisch medewerkers overtuigen van nut en inzetbaarheid van digitale prentenboeken en laat kansen voor ouderbetrokkenheid zien;
  • je kunt vertellen hoe de pedagogisch medewerker de digitale prentenboeken effectief inzet op de groep en dit in een bijscholing voor pedagogisch medewerkers overbrengen (begeleiding en overdracht);
  • je kunt in samenwerking met de kinderopvangorganisatie, vanuit hun visie, de kinderopvangorganisatie ondersteunen bij het opstellen van een passend beleid en dit laten opnemen in het voorlees/mediaplan (advies);
  • je weet eventuele weerstand tegen het gebruik van digitale prentenboeken te weerleggen.

Voorwaarden voor deelname
Je kunt alleen aan de train-de-trainer Werken met digitale prentenboeken op de BoekStartgroep deelnemen als de Bibliotheek deelneemt aan BoekStart in de kinderopvang. De afspraken met de kinderopvangorganisatie zijn gemaakt, de voorwaarden besproken en de startdatum van de training voor de pedagogisch medewerkers is zo spoedig mogelijk na je eigen tweede trainingsdag (live).
Voor de afsluitende, derde sessie neem je ervaringen en leervragen vanuit de praktijk mee die in de training behandeld kunnen worden.

De training wordt verzorgd door Denise Bontje (@DmaakthetBont).

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de voorbereidingsopdrachten goed hebt uitgevoerd.

Investering

De eigen bijdrage is € 555,-  excl. btw. Dit is inclusief koffie/thee en lunch.

Aanmelden

Hieronder in de balk vind je de beschikbare opleidingsdata, door op de datum van je keuze te klikken kom je bij het online aanmeldformulier.

 

Zijn er geen beschikbare plaatsen dan kun je  je belangstelling registeren door een mail te sturen naar info@bibliotheekcampus.nl en word je op de wachtlijst geplaatst.

Meer informatie

Mail voor inhoudelijke vragen naar: jvdheuvel@lezen.nl. 
Voor informatie over deelname, plaatsing en praktische zaken mail naar: info@bibliotheekcampus.nl

Annuleringsvoorwaarden