Train de trainer Voorleescoördinator

NIEUW: Herziene versie train de trainer en opleiding voorleescoördinator
Datum:16 februari 2023
Tijd:9.30-16.30 uur (incl. lunch)
Locatie:Seven in Utrecht
Aantal deelnemers:Min. 12- max. 15
Trainers:Jolien Hesselberth


Voor wie?

Je hebt als leesconsulent de doelgroep 0-12 jaar of 0-4 jaar in je takenpakket.
Je werk/denkniveau is mbo+/hbo met trainingservaring en kennis van BoekStart in de kinderopvang.

Vervolgens is er de verplichting om de training minimaal 1x per twee jaar te geven. Ook verwachten we dat je als trainer minimaal 1x per jaar een nascholing te volgen. (aanbod in voor- of najaar). Als je een training hebt gegeven stuur je een evaluatieformulier op.

Programma

Deze train-de-trainer maakt deel uit van de landelijke aanpak BoekStart van Kunst van Lezen en is opgebouwd volgens de bouwstenen-aanpak. De train-de-trainer bestaat uit één hele dag

Tijdens het interactieve en praktijkgerichte programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het voorleesplan in de kinderopvang: welke onderdelen, hoe opstellen en hoe borgen
 • De pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven in relatie tot BoekStart in de kinderopvang
 • VE-programma’s* in relatie tot BoekStart in de kinderopvang
 • Ouderpartnerschap in relatie tot BoekStart in de kinderopvang
 • Voorlezen en verwerkingsactiviteiten integreren in het (VE) dagprogramma van de kinderopvang
 • De leesomgeving in de kinderopvang: inrichting, collectie, de helpende volwassene
 • Taken en rollen van de voorleescoördinator
 • Opbouw van de training Voorleescoördinator
 • Toepassen van diverse werkvormen in de training Voorleescoördinator
 • Jouw rol als trainer bij het opstellen van het leesplan

*VE-programma’s staat voor Voorschoolse Educatie programma’s, zoals Uk & Puk, Piramide en Startblokken.

NB Trainingsvaardigheden komen zeer beperkt aan bod in deze training. Hiervoor is in het najaar een nieuwe training in het aanbod van Kunst van Lezen opgenomen.

Tijdens deze training ontwikkel je de volgende competenties:

 • Je bent bekend met de onderdelen uit het leesplan en weet hoe je dit overdraagt aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang
 • Je bent bekend met het belang van voorlezen aan 0-4 jarigen en weet welke boeken aansluiten op de leesontwikkeling van deze leeftijdsgroep
 • Je weet welke rol de doelen van Riksen-Walraven spelen in de kinderopvang en hoe voorlezen daar een bijdrage aan levert
 • Je weet hoe BoekStart in de kinderopvang een verrijking is voor VE-programma’s
 • Je weet hoe het voorlezen en verwerkingsactiviteiten passen in het (VE) dagprogramma van de kinderopvang
 • Je weet de voorwaarden voor een rijke leesomgeving over te brengen naar pedagogisch medewerkers
 • Je weet het belang van samenwerken met ouders over te brengen naar pedagogisch medewerkers
 • Je weet hoe pedagogisch medewerkers te informeren, stimuleren en enthousiasmeren in hun rol als voorleescoördinator in de kinderopvang
 • Je weet hoe pedagogisch medewerkers te ondersteunen in het opstellen van het leesplan

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de opdrachten adequaat hebt uitgevoerd.

Investering

De eigen bijdrage is € 295,- inclusief lunch.

Aanmelden

Hieronder in de balk vind je de beschikbare opleidingsdata, door op de datum van je keuze te klikken kom je bij het online aanmeldformulier.

 

Meer informatie

Mail voor inhoudelijke vragen naar: opleidingen@debibliotheekopschool.nl.
Voor informatie over deelname, plaatsing en praktische zaken mail naar: info@bibliotheekcampus.nl

Annuleringsvoorwaarden