Meertaligheid Boekstart

Werk je in de Bibliotheek, in de kinderopvang of op het consultatiebureau met nieuwkomer-kinderen die nog weinig Nederlands spreken? Of met kinderen die in Nederland geboren zijn en bij wie de thuis- en schooltaal verschillend zijn? Volg de training ‘Meertaligheid bij BoekStart’ en leer hoe je kunt bijdragen aan en adviseren over de meertalige taalontwikkeling van 0-4-jarigen. 

Datum:

20 april en 25 mei 2023

Tijd:9.00 - 14.00 uur
Opleidingsduur:2 dagdelen
Locatie:Online
Aantal deelnemers:Max. 15


Voor wie?

Leesconsulenten dBos of BS die hun deskundigheid op het gebied van meertaligheid willen vergroten.

Je werkt ofwel met nieuwkomers die nog weinig Nederlands spreken en/of met kinderen die in Nederland geboren zijn bij wie de thuis- en schooltaal verschillend zijn. Denk bij thuistaal niet alleen aan andere talen, maar ook aan streektaal.

Er is ook een training Meertaligheid bij de Bibliotheek op school

Programma

Deze training maakt deel uit van de landelijke aanpak BoekStart van Kunst van Lezen. Deze training is oorspronkelijk ontwikkeld door Fers in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool. Deze training is aangepast zodat deze landelijk kan worden aangeboden. 

In de training worden de volgende fases doorlopen:
1.    Bewustwording - Wat betekent meertaligheid voor kinderen: het verschil tussen de taal van hun hart en hun tweede taal?
2.    Leren - Welke kennis van en inzichten in meertaligheid en taalverwerving heb je nodig voor een gedegen advies over meertaligheid?
3.    Stimuleren – Hoe kun je bijdragen aan een meertalige ontwikkeling van kinderen met behulp van instrumenten en activiteiten?
4.    Overdragen – Hoe kun je ouders en pedagogische medewerkers van BoekStart-instellingen informeren over meertaligheid?                                                                                     Het gaat om ouders die:
·         de Nederlandse taal zelf redelijk tot goed beheersen;
·         de Nederlandse taal zelf (nog) niet beheersen.

Naast kennisoverdracht (die aansluit bij de voorbereidingsstof) ga je via diverse interactieve werkvormen rond meertaligheid aan de slag. Verdieping op cases uit de praktijk zullen aandacht krijgen. Uiteraard is er ook aandacht voor geschikte materialen.

Na afloop van de training:

  • kun je verwoorden wat het belang is van aandacht voor de thuistaal;
  • heb je kennis van en begrip over de ontwikkeling van het meertalige brein;
  • kun je vanuit een duidelijke visie advies geven over omgaan met meertaligheid;
  • kun je kennis delen met collega’s en het werkveld;
  • kun je vanuit nieuwe inzichten het huidig aanbod van BoekStart versterken.

Het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool voert een attitudeonderzoek uit naar meertaligheid bij BoekStart. Deelname aan dit onderzoek is verplicht bij deze training. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

De training wordt verzorgd door Janke Singelsma en Mirjam Günther (NHL Stenden Hogeschool, lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid).

Janke Singelsma houdt zich binnen het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid vooral bezig met het ontwikkelen van projecten voor het basisonderwijs die op meertalig onderwijs gericht zijn.

Mirjam Günther houdt zich binnen het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid bezig met 1) meertaligheid en meertalig onderwijs, o.a. streek- en buurtalen en 2) laaggeletterdheid en tweetalige geletterdheid. Daarnaast verzorgt zij onderwijs op het gebied van meertaligheid voor de reguliere en de Academische Pabo.  

 

 

 

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de opdrachten adequaat hebt uitgevoerd.

Investering

De eigen bijdrage is € 495,-

Aanmelden

 Klik op onderstaande balk op de datum van je keuze om bij het inschrijfformulier te komen. 


Bij te veel inschrijvingen hanteren wij de regel dat er maximaal twee personen per bibliotheek mogen deelnemen.

Meer informatie

Mail voor inhoudelijke vragen naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.
Voor informatie over deelname, plaatsing en praktische zaken mail naar: info@bibliotheekcampus.nl

Annuleringsvoorwaarden