Meertaligheid bij de Bibliotheek op school

Werk je op school met nieuwkomer-kinderen die nog weinig Nederlands spreken? Of met kinderen die in Nederland geboren zijn en bij wie de thuis- en schooltaal verschillend zijn? En is die thuistaal soms een andere taal, maar soms ook een streektaal? Volg de training ‘Meertaligheid bij de Bibliotheek op school’ en leer hoe je kunt bijdragen aan een meertalige ontwikkeling van kinderen en ouders goed kunt adviseren over meertaligheid.

Datum:

4 november en 2 december 

 

Tijd

9.00 - 14.00  uur 

 

Locatie:

Online

 

Aantal

15

 

 

Voor wie?

Je werkt als leesconsulent de Bibliotheek op school in het primair onderwijs.

Let op: Werk je in Friesland? Er is een apart traject ontwikkeld waarin het Fries als thuistaal een prominente rol heeft. Kijk voor meer informatie op fers.nl. 
In 2021 volgt een training meertaligheid voor leesconsulenten BoekStart.

Programma

Deze training maakt deel uit van de landelijke aanpak de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen. 

De training bestaat uit twee lesdagen, waarbij de volgende fases worden doorlopen.

 1. Bewustworden - Wat betekent meertaligheid voor kinderen: het verschil tussen de taal van hun hart en hun tweede taal?
 2. Leren - Welke kennis en inzichten over meertaligheid en taalverwerving heb je nodig voor een gedegen advies over meertaligheid?
 3. Stimuleren – Hoe kun je bijdragen aan een meertalige ontwikkeling van kinderen met behulp van instrumenten en activiteiten? 
 4. Overdragen – Hoe kun je ouders en leerkrachten van de Bibliotheek op school-scholen informeren over meertaligheid? Het gaat om ouders die:
 • de Nederlandse taal zelf redelijk tot goed beheersen;
 • de Nederlandse taal zelf (nog) niet beheersen.

Naast kennisoverdracht (die aansluit bij de voorbereidingsstof) ga je via diverse interactieve werkvormen rond meertaligheid aan de slag. Casussen uit de praktijk worden besproken en uitgediept. Uiteraard is er ook aandacht voor geschikte materialen. Je oefent de gespreksvoering met leerkrachten en ouders.

Na afloop van de opleiding:

 • kun je verwoorden wat het belang is van aandacht voor de thuistaal;
 • heb je kennis en begrip over de ontwikkeling van het meertalige brein;
 • kun je vanuit een duidelijke visie advies geven over omgaan met meertaligheid;
 • kun je kennis over meertaligheid delen met collega’s en het werkveld;
 • kun je vanuit nieuwe inzichten over meertaligheid het huidig aanbod van de Bibliotheek op school versterken.

Het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool voert een attitudeonderzoek uit naar meertaligheid binnen de Bibliotheek op school. Deelname aan dit onderzoek is verplicht bij deze training. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. 

De training wordt verzorgd door Janke Singelsma en Mirjam Günther (NHL Stenden Hogeschool, lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid)

 

 

Certificering  

Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de opdrachten adequaat hebt uitgevoerd.

Investering

De training wordt met subsidie van Kunst van Lezen aangeboden. De eigen bijdrage is € 425,- , excl. btw. Dit is inclusief koffie/thee.

Aanmelden 

Klik op onderstaande balk op de datum van je keuze om bij het inschrijfformulier te komen.


Bij te veel inschrijvingen hanteren wij de regel dat er maximaal twee personen per bibliotheek mogen deelnemen.
Zijn er geen beschikbare plaatsen dan kun je mail sturen naar info@bibliotheekcampus.nl en word je op de wachtlijst geplaatst.

Meer informatie

Mail voor inhoudelijke vragen naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl.
Voor informatie over deelname, plaatsing en praktische zaken mail naar: info@bibliotheekcampus.nl

Annulering