De publieksservice en leesplezier voor kinderen met een leesprobleem

Kinderen die moeite hebben met lezen of misschien al weerstand hebben ontwikkeld om te lezen, wil je als medewerker publieksservice goed op weg helpen. In deze training leer je meer over het aanbod voor kinderen en over leesplezier voor zwakke lezers en het Makkelijk Lezen Plein. Deze training volg je met het hele team publieksservice. Het is een losstaande module die qua opzet en vormgeving hoort bij de training ‘De publieksservice en de educatieve bibliotheek’.

Tijd                                  1 dagdeel in totaal: E-Learning module van 2,5 uur en een bijeenkomst van 2,5 uur
Locatie                             eigen Bibliotheek
Aantal deelnemers          15 tot 20

Voor wie?

Medewerkers publieksservice in de Bibliotheek.

Programma

Deze blended learningmodule maakt deel uit van de landelijke aanpak de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen. Het programma is een combinatie van individueel online leren én een gezamenlijke bijeenkomst. Dit totaalpakket van leren en ontwikkelen vindt plaats in de eigen Bibliotheek.

Onderwerpen in de e-learning:

 • Hoe werkt deze e-learning?
 • Feiten en fabels over dyslexie
 • Het Makkelijk Lezen Plein
 • Hoe ziet prettig leesmateriaal voor de zwakke lezer eruit?
 • Yoleo en Superboek
 • Hoe ondersteun je de zwakke lezer (en hun ouders)?

Onderwerpen in de bijeenkomst:

 • Terugblik op de e-learning
 • Welk ervaringen heb jij in je werk of privé met leesproblemen?
 • Wat is de visie en de koers van jouw Bibliotheek?
 • Mysteryguest op het Makkelijk Lezen Plein
 • De collectie van luisteren en lezen
 • Service aan kinderen en hun ouders

In een dagdeel bespreek je met je collega’s van de publieksservice en met de lokale specialist voor kinderen met een leesprobleem wat jouw Bibliotheek doet voor zwakke lezers. Je lost met elkaar een aantal cases op. Op basis van je vragen krijg je verduidelijking en verdieping op specifieke onderdelen.

Na afloop van de training:

 • weet je wat jouw Bibliotheek aanbiedt en organiseert voor zwakke lezers;
 • herken je deze klanten sneller, kun je hen gemakkelijker aanspreken en goed doorverwijzen naar de juiste collega's;
 • is met het team afgesproken hoe je elkaar voortaan goed op de hoogte houdt van collectie en ontwikkelingen en activiteiten rond het Makkelijke Lezen Plein;

De bijeenkomst wordt geleid door een leesconsulent/specialist voor kinderen met een leesprobleem uit je eigen team. Voor de begeleider is een teacherproof-lespakket ontwikkeld.

Dit is het Makkelijk Lezen Plein

 

 

Werkwijze

De deelnemers van de FO maken eerst individueel de e-learning (hiervoor moet je adressen aanleveren bij de Bibliotheek Campus). In verband met de opdrachten uit de e-learning is het planning binnen een tijdsbestek van een maand aan te bevelen. De fysieke training vindt plaats in de bibliotheek (ivm opdrachten op het MLP). 
Deze kan verzorgd worden door de interne specialist  zwakke lezers/ leesconsulent die de training 'Leesplezier voor zwakke lezers' heeft gevolgd. Hiervoor is een compleet lespakket met opdrachten gemaakt.

Investering

De kosten voor dit in-company traject bedragen € 330,- (tot 20 deelnemers)

Aanmelden

De teamleider van de Frontoffice geeft de Bibliotheek op via de Bibliotheek Campus | info@bibliotheekcampus.nl 

Annuleringsvoorwaarden

Meer informatie

Voor informatie over de inhoud:

1.   Je eigen teamleider
2.   De teamleider van de Frontoffice geeft de Bibliotheek op via de Bibliotheek Campus.

De teamleider kan met inhoudelijke vragen terecht bij:

- de Stieneke Eising | eising@kunstvanlezen.nl | 06 12568866
- Bibliotheek Campus | Saskia Endeman | info@bibliotheekcampus.nl | 088 197 03 17