Het belang van gecijferdheid in een digitale wereld

Er zijn meer laaggecijferden dan laaggeletterden in Nederland. De noodzaak om gecijferd te zijn neemt door digitalisering steeds verder toe. Gecijferd worden is meer dan schools rekenen. Welk type lesmateriaal en welke aanpak is bij uitstek geschikt om burgers gecijferder te maken om het hoofd te bieden aan de digitale wereld? 

Voor wie?

Specialisten basisvaardigheid, taalvrijwilligers, taalhuisdocenten, medewerkers FO

Programma

In het dagelijks leven zijn geletterdheid, gecijferdheid en ICT-vaardigheden meestal geen op zichzelf staande vaardigheden. Meestal komen rekenen, taal en ICT tegelijk voor. Denk aan loonstroken, werkbriefjes, advertenties, formulieren, tabellen en grafieken. Steeds meer formulieren moeten online ingevuld worden, bijvoorbeeld de belastingaangifte, aanvragen van een coronatest en declaraties bij de ziektekostenverzekering. Iedereen heeft te maken met het online bankzaken regelen en het online winkelen. Hoe kun je leren om dergelijke situaties beter aan te kunnen?

Kees Hoogland is lector bij de Hogeschool Utrecht; hij geldt in Nederland als dé reken en gecijferdheidsspecialist.

Lees ook de brochure Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lag leren

Investering

1 uur; de e-learning is kosteloos

Meer informatie

Deze e-learning is opgenomen tijdens ‘Leer mij ze kennen; maand van de educatieve programma’s’. (15 april 2021)

https://youtu.be/iETxAJ85jeM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellie van der Meer | Adviseur basisvaardigheden Probiblio| evdmeer@probiblio.nl

 

Niet van toepassing