Digistart voor het jonge kind (0-6 jaar)

Een wereld zonder internet hebben kinderen nooit gekend. Kinderen groeien op in een mediarijke samenleving vol met nieuwe technologieën die elkaar razendsnel opvolgen. Maar dat betekent niet dat ze daarmee automatisch goed kunnen omgaan. Ouders, scholen, gemeenten en bibliotheken zullen de handen hiervoor ineen moeten slaan. 

Voor wie

Specifiek voor lees(media)consulenten uit de bibliotheek. En kan ook interessant zijn voor front-office medewerkers.

Programma

De e-learning helpt je om je een goed beeld te vormen van de moderne mediaomgeving en de rol die de bibliotheek heeft op het vlak van mediaopvoeding voor het jonge kind. Je maakt onder andere kennis met bronnen die betrouwbare informatie bieden over het onderwerp. En je leert bronnen kennen waarop je geschikte media voor jonge kinderen kunt vinden.

De online training bestaat uit vijf onderdelen: 

1.    Kennismaking
2.    Mini-college
3.    Introductie bronnen
4.    De rol van de bibliotheek
5.    Samenwerkingspartners

Reken ongeveer 60 minuten voor de e-learning, exclusief de verwerkingsopdrachten.

Let op: Deze e-learning heeft een overlap qua content met de Digistart training voor het kind op de basisschool. De opdrachten zijn wel specifiek beschreven per doelgroep.
Gebruik Google Chrome voor de beste werking van de e-learning.

De e-learning ‘Digistart voor het jonge kind’ is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Cubiss. In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek.

Investering

Gratis.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via deze link https://elearning.easygenerator.com/3f1a2648-6839-4eac-b133-417dde99a13b 

Meer informatie

Voor meer informatie: M&DMarketingenEducatie@KB.nl