De publieksservice en de educatieve maatschappelijke bibliotheek

De Bibliotheek wordt steeds meer onderdeel van een netwerk dat mensen helpt om zich verder te ontwikkelen. Vooral mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen. Als medewerker in de publieksservice wil je deze mensen goed op weg helpen. Dit leertraject volg je samen met je hele team Frontoffice, zodat je weet wat de Bibliotheek aan kwetsbare mensen te bieden heeft.

Data                                 4 bijeenkomsten, in overleg in te plannen door de Bibliotheek, looptijd: 3 maanden
Tijd                                  2 bijeenkomsten van 1,5 uur, 2 bijeenkomsten van 3 uur, 7 e-learnings van gemiddeld 1 uur
Locatie                             eigen Bibliotheek
Aantal deelnemers          15 tot 20

Voor wie

Medewerkers in de Frontoffice van de Bibliotheek zijn de eerste aanspreekpersoon voor mensen die nog niet bekend zijn met de dienstverlening. Vooral mensen die niet voldoende vaardigheden hebben om goed mee te (blijven) komen, worden verder geholpen.

Programma

Het programma is een combinatie van individueel online leren én vier gezamenlijke bijeenkomsten. Dit totaalpakket van leren en ontwikkelen vindt plaats in de eigen Bibliotheek.
De e-learnings gaan over dienstverlening voor jeugd:

  • BoekStart - stimuleert lezen met de allerjongsten. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling.
  • De Bibliotheek op school - onderwijs, bibliotheek en gemeente zorgen samen voor dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

En voor volwassenen:

  • Landelijke context - opdracht van de gemeente(n), netwerk en beleidskeuzes.
  • Activiteiten - samenwerkingspartners en verantwoordelijke collega's.
  • 'Nieuwe' klanten - mensen herkennen die onvoldoende basisvaardigheden hebben, en hen aanspreken en doorverwijzen.
  • Het digiTaalhuis als netwerk en fysiek - wie doet wat (intern en extern) en welk materiaal biedt het?

 In de vier bijeenkomsten bespreken de frontoffice medewerkers met hun team wat de Bibliotheek doet op deze terreinen, en met welke samenwerkingspartners en inhoudelijke collega's.   

Na afloop van de leergang:

  • is bekend welke activiteiten jouw Bibliotheek organiseert voor kwetsbare burgers.
  • herkennen de frontofficemedewerkers deze klanten sneller, kunnen hen makkelijker aanspreken en goed doorverwijzen naar de juiste collega's.
  • is met het team afgesproken hoe je elkaar voortaan goed op de hoogte houdt van het (nieuwe) aanbod.
  • De bijeenkomsten worden geleid door specialisten Educatie en Basisvaardigheden uit jouw Bibliotheek in samenwerking met de POI.
Certificering

Je ontvangt een certificaat als je alle thema's van de e-learnings hebt doorlopen en minstens 75 procent van de bijeenkomsten hebt bijgewoond. 

Investering

De kosten voor dit in-company traject bedragen € 5.626.

Aanmelden

De teamleider van de Frontoffice geeft de Bibliotheek op via info@bibliotheekcampus.nl

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie zie de beschrijving van De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek

Voor informatie over de inhoud: je eigen teamleider.

De betreffende POI neemt contact op om de organisatie te bespreken.
De teamleider kan met inhoudelijke vragen terecht bij:
- de contactpersoon van de eigen POI 
- Andrea Driesse, e-mail a.driesse@cubiss.nl
- Bibliotheek Campus, E-mail info@bibliotheekcampus.nl, Telefoon 088-19 70 317

Annuleringsvoorwaarden

Betaling van de kosten vindt vooraf plaats. De bibliotheek ontvangt hiervoor een factuur. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot 2 weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht binnen 2 weken voor aanvang het volledige bedrag. Wanneer je je aanmeldt, verklaar je bekend te zijn met de annuleringsvoorwaarde. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt. Bij ziekte mag je kosteloos een bijeenkomst inhalen bij een volgende ronde van het desbetreffende programma. Wanneer je je aanmeldt, verklaar je bekend te zijn met de annuleringsvoorwaarden