De publieksservice en de educatieve bibliotheek

De bibliotheek wordt steeds meer onderdeel van een netwerk dat mensen helpt om zich verder te ontwikkelen. Vooral mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen. Maar ook kinderen die hier nog mee moeten beginnen. Als medewerker publieksservice wil je al deze mensen goed op weg helpen. Dit leertraject volg je met het hele team publieksservice. Er is in het programma ook een actieve rol weggelegd voor de specialisten educatie en basisvaardigheden. Het resultaat is dat je weet wat jouw bibliotheek aan kinderen, jongeren en kwetsbare mensen te bieden heeft en hoe je deze mensen op een goede manier doorverwijst.

Data                                 4 bijeenkomsten, in overleg te plannen door de Bibliotheek, looptijd: 3 maanden
Tijd                                  2 bijeenkomsten van 1,5 uur, 2 bijeenkomsten van 3 uur, 7 e-learning modules van gemiddeld 1 uur
Locatie                             eigen Bibliotheek
Aantal deelnemers          15 tot 20

Voor wie

Medewerkers publieksservice van de bibliotheek zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die nog niet bekend zijn met de dienstverlening of er meer over willen weten. De nadruk ligt op het aanbod voor kinderen, jongeren en onvoldoende zelfredzame volwassenen.

Programma

Vanwege de Corona-crisis is de e-learning in deze periode gratis toegankelijk. De betaalde fysieke bijeenkomsten maken wel onderdeel uit van dit leertraject, maar volgen in een later stadium. Bibliotheken hoeven hier nu nog niet over te beslissen. Wil je hier meer over weten, vraag hier dan naar bij je POI.

Het programma is een combinatie van individueel online leren én vier gezamenlijke bijeenkomsten. Dit totaalpakket van leren en ontwikkelen vindt plaats in de eigen Bibliotheek. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Aanbod voor jeugd:

  • BoekStart - stimuleert lezen met de allerjongsten. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling.
  • De Bibliotheek op school - onderwijs, bibliotheek en gemeente besteden samen aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Volwasseneducatie - Sociaal domein

  • Waarom houden bibliotheken zich bezig met het sociaal domein? Landelijke context - opdracht van de gemeente(n), netwerk en beleidskeuzes.
  • Activiteiten - samenwerkingspartners en verantwoordelijke collega's.
  • 'Nieuwe' klanten - mensen herkennen die onvoldoende basisvaardigheden hebben, en hen aanspreken en doorverwijzen.
  • Het digiTaalhuis als netwerk en fysiek plek - wie doet wat (intern en extern) en welk materiaal biedt het?

In vier bijeenkomsten bespreken de medewerkers publieksservice met hun inhoudelijke collega’s wat hun bibliotheek doet op deze terreinen, en met welke samenwerkingspartners. Ze lossen met elkaar een aantal cases op. Op basis van hun behoeften krijgen ze verduidelijking en verdieping op specifieke onderdelen.

Na afloop van de leergang:

  • is bekend welke activiteiten jouw Bibliotheek organiseert voor kinderen en volwassenen.
  • herkennen de medewerkers deze klanten sneller, kunnen hen makkelijker aanspreken en goed doorverwijzen naar de juiste collega's.
  • is met het team afgesproken hoe je elkaar voortaan goed op de hoogte houdt van het (nieuwe) aanbod.
  • De bijeenkomsten worden geleid door trainers/adviseurs van de POI's in het werkgebied van de bibliotheek in samenwerking met de specialisten Educatie en Basisvaardigheden.

Aanmelden

Klik op onderstaande balk om je aan te melden voor deze gratis module.